ที่อยู่

409-410 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธ์ 2

ลาดพร้าว ซอย 3 ถนนลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์

02 - 955 - 5692

โทรศัพท์

090 -961 - 3370

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สถานี พหลโยธิน ทางออกที่ 5

รถประจำทางที่ผ่าน

รถประจำทางสายที่ผ่าน 8, 27, 38, 44, 92, 96, 122, ปอ.126 ปอ.145

สถานที่ใกล้เคียง จุดสังเกต

Union Mall, Central ลาดพร้าว, ลาดพร้าว ซอย 3

Facebook

http://www.facebook.com/pages/Kosan-Korean-Language-School/567143513311521