shopup.com

 

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโคซัน 
สอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การสอบวัดระดับ เพื่อเรียนต่อในระดับต่างๆ โดยผู้สอนเป็นชาวเกาหลีเจ้าของภาษา ที่สามารถสื่อสารภาษ่าไทยได้ โดยบรรยากาศการเรียนจะมีความเป็นกันเอง

035004

ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโคซัน อาคารพร้อมพันธ์2 ชั้น4 ซอยลาดพร้าว3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


เบอร์มือถือ 090-961-3370  หรือ โทร 02-955-5692

รูปแผนที่

รูปแผนที่

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com