shopup.com

 

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโคซัน 
สอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การสอบวัดระดับ เพื่อเรียนต่อในระดับต่างๆ โดยผู้สอนเป็นชาวเกาหลีเจ้าของภาษา ที่สามารถสื่อสารภาษ่าไทยได้ โดยบรรยากาศการเรียนจะมีความเป็นกันเอง

094983

ดูบทความIntensive Course หลักสูตรภาษาเกาหลีเร่งรัด

Intensive Course หลักสูตรภาษาเกาหลีเร่งรัด

28 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 181 ครั้ง

Engine by shopup.com